1. Главная
  2. Monographs
  3. Western Turkic and Turgesh Khaganates: Turks and Sogdians, steppe and city

Western Turkic and Turgesh Khaganates: Turks and Sogdians, steppe and city
25 Sep 2023

Описание

Монографияда Батыстүрік және Түргеш қағанаттарындағы ежелгі түркілер мен соғдылардың өзара ықпалының тарихи көрінісі берілген. Ежелгі түркілердің мәдени кешені және соғдылардың мәдени кешені қамтылған әрі сипатталған. Сақ-үйсіндердің дәстүрлері мен ішінара қаңлының материалдық және рухани мәдениеттерін бөліп қарауға талпыныс жасалған. өзара ықпалдастықтың мәдениеттану мен этникалық қырлары, урбанизация мәселелері қарастырылған және «соғды отаршылдығының» проблемалары, қоныстардың, қ…

Читать