1. Главная
  2. Monographs
  3. Saryarka. Mining and metallurgy in the bronze age. Jezkazgan - ancient and medieval metallurgical center (Ancient settlement Milykuduk)

Saryarka. Mining and metallurgy in the bronze age. Jezkazgan - ancient and medieval metallurgical center (Ancient settlement Milykuduk)
13 Mar 2024

Описание

Сарыарқа. Қола дәуіріндегі тау-кен ісі және металлургиясы. Жезқазған-көне және ортағасырлық металлургия орталығы (Милықұдық қалашығы) = Сарыарка. Горное дело и металлургия в эпоху бронзы. Жезказган-древний и средневековый металлургический центр (Городище Милыкудук) = Saryarka. Mining and metallurgy in the bronze age. Jezkazgan - ancient and medieval metallurgical center (Ancient settlement Milykuduk). Құраст. Д.Ә. Марғұлан, Д. Марғұлан. - Алматы: Ә.Х. Марғұлан ат. Археология институты. - 432 б.…

Читать